Szkolenie z BHP o charakterze ogólnym

Warunkiem dopuszczenia nowego pracownika do wykonywania obowiązków, jest zapoznanie go z zasadami oraz przepisami prawnymi dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy. Jest to bardzo ważne, aby mógł on wypełniać powierzone mu zadania w sposób prawidłowy i bezpieczny oraz aby potrafił rozpoznawać sytuacje zagrożenia dla zdrowia, życia czy ogólnego bezpieczeństwa. Na początku zawsze odbywa się szkolenie wstępne, podzielone na dwie części. Pierwsza z nich ma charakter ogólnego instruktażu, zaś druga obejmuje zasadny charakterystyczne dla danego stanowiska pracy. Jak powinien przebiegać instruktaż ogólny,

Read more